Tėvų ir vaikų klubas

spausdinti

Asociacija "Bražuolės vaikų ir tėvų klubas" įkurta 2011 m. kovo 18 d. ir yra savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti Trakų rajono organizacija, atstovaujanti ir vienijanti Bražuolės ir aplinkinėse seniūnijose gyvenančius fizinius asmenis.

 

Asociacijos tikslas - atstovauti, veikti ir vienyti Trakų rajono, Bražuolės ir aplinkinių seniūnaitijų teritoriojose esančius tėvus, kurie turi vaikų, puoselėti šeimos tradicijas, veikti kultūros, sporto, sveikatinimo, švietimo srityse Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Asociacijos uždaviniai:

kurti sociokultūrinius, edukacinius, švietimo, sporto, sveikatinimo, šeimos tradicijų plėtojimo projektus; pagal sudarytą sutartį dalyvauti sukurtų produktų sklaidos plėtojimo programose;

bendradarbiauti su kitomis institucijomis, inicijuoti, organizuoti konkursus projektų vykdymui;

organizuoti ir dalyvauti įvairiuose renginiuose, konferencijose, seminaruose, konkursuose;

rūpintis Lietuvos kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu.