į pradžią turinys susisiekite
Nuotolinis ugdymas(-sis)
spausdinti

Informuojame, kad nuo kovo 30 d. ugdymo(-si) procesas Bražuolės darželyje bus vykdomas nuotoliniu būdu. 
Apie virtualią ugdymo(-si) aplinką, darbo laiką ir būdus ugdytinių tėveliai bus informuoti individualiai.

 

Už  virtualios ugdymo(-si) aplinkos koordinavimą atsakingi:
ikimokyklinis ugdymas - auklėtoja Asta (asta.margaityte@gamil.com)
priešmokyklinis ugdymas - auklėtoja Edita (kesedita@gmail.com)
 

Ugdymo(-si) proceso organizavo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas