į pradžią turinys susisiekite
Ugdymo programa
spausdinti

 Įstaiga sukomplektuota:

  • ankstyvojo amžiaus vaikų ikimokyklinė grupė
  • mišriojo amžiaus vaikų ikimokyklinė grupė,
  • priešmokyklinio ugdymo pogrupis.

Įstaigoje dirba auklėtoja, 2 vyr. auklėtojos, muzikos vadovė.

 

Ikimokyklinio ugdymo veikla organizuojama atsižvelgiant į naują Bražuolės lopšelio-darželio ,,Ikimokyklinio ugdymo programą” bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa 2014 m., patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ministro įsakymu Nr.V-779, 2014 m. rugsėjo 2 d.

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

 

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa

 

 

Bražuolės lopšelis - darželis pripažintas Sveikatą stiprinančia mokykla.