Priėmimas

spausdinti

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą.

Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką tvirtintą Trakų rajono savivaldybės taryba (Trakų r. savivaldybės sprendimai, 2013, Nr.SI-23).

Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, tėvams ( globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklę.

Priimant vaikus prioritetai teikiami specialiųjų poreikių vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, moksleivių ir studentų, bei vaikams, šeimoms, kurių tėvai atlieka tikrąją karinę tarnybą ir šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų.

Grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios, į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų(globėjų) ir darželio.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.


Lankymosi įstaigoje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą:

Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio žurnale“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami ištisus metus.