į pradžią turinys susisiekite
Priėmimas
spausdinti

DĖMESIO!

 

Prašymų pateikimų tvarka 2024-2025 m.m.

 

sausio 15 d. 9:00 val. - vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt;

vasario 19 d. - kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS VADOVAUJANTIS:

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 - 04 - 09 Nr. S1E-61 sprendimu "Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo"

 

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

 

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt
Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

 

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

 

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 
nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

 

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

Techniniais klausimais:

Dalia Gustaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. (8 528) 58 323

El. p.: dalia.gustaite@trakai.lt

 

Švietimo įstaigos atsakingas asmuo

Edita Jurgelevičienė

El. p. kesaedita@gmail.com

 

Mokinių priėmimo ir grupių komplektavimo tvarkos aprašas

 

Centralizuoto priėmimo tvarka