Paslaugos

spausdinti

 
Lopšelio- darželio  teikiamos paslaugos:

 

  • Ankstyvasis ikimokyklinis ugdymas
  • Ikimokyklinis ugdymas
  • Priešmokyklinis ugdymas

 

Vykdoma “Sveikatą stiprinančių mokyklų” programa.

 

Vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“

Jos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.