į pradžią turinys susisiekite
Naujienos
spausdinti

 

Informuojame, kad prašymų dėl vaikų ir mokinių priėmimo į švietimo įstaigas teikimas 2023-09-01/2024-08-31 mokslo metams prasidės nuo sausio 16 d. 9:00 val. ir vyks iki kovo 1 d.

 

Teikiant prašymą pasirinkite nurodę teisingą 2023-09-01/2024-08-31 ugdymo periodo datą.  

Prašymo pateikimo laikas neturi reikšmės eilių sudarymui, eilės skaičiuojamos pagal turimus prioritetus pagal 2020 m. balandžio 9 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. S1E-61 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“.

 Švietimo skyriaus informacija

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Vykdydama Ilgalaikių COVID-19 pandemijos neigiamų pasekmių žmogaus ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą bei siekdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iniciavo trumpų atmintinių tėvams parengimą. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.